Læreplaner


Pædagogiske læreplaner.


De pædagogiske læreplaner er et praktisk redskab til at udvikle pædagogikken i det daglige arbejde.


Læreplanerne er et arbejdsredskab til at sikre, at der bliver sat fokus på det hele barn og ruste det enkelte barn til at bidrage til fællesskabet og begå sig videre i livet


Det er min opgave at bidrage til, at fremme barnets trivsel, læring og udvikling af kompetencer.


En af de grundlæggende tanker bag den pædagogiske læreplan er, at hvert barn er medskaber af sin egen læring – en læring, som jeg skal støtte, guide og udfordre


De pædagogiske læreplaner har 6 temaer:


1. Alsidig personlig udvikling

2. Sociale kompetencer

3. Sproglig udvikling

4. Krop og bevægelse

5. Naturen og naturfænomener

6. Kulturelle udtryksformer og værdier


Jeg ser også pædagogiske læreplaner

som et hjælpemiddel/bevis

i at give jer forældre et indblik i hvad der sker i dagplejen.


I menuen kan i se nogle læreplaner jeg har udarbejdet udfra nogle aktiviteter.


o  Stine Dam Jensen  o  Hvilshøj mark 68  o  9700 Brønderslev  o  Tlf: 22665904  o  Stine@puslegaarden.dk  o