Priser

Prisen pr.1. januar 2020:


Jeg tilbyder fuldtidsplads op til 48 timer pr uge.

Egenbetalingen er 2428 kr. pr. måned 

Dertil kommer det kommunale tilskud, som søges af forældrene med NemId over kommunens hjemmeside (Jeg vil meget gerne hjælpe).


Dvs. et barn bosiddende i Brønderslev kommune skal i 2020 betale 7550 kr til mig.

(2428 kr i egenbetaling og det fulde tilskud som lyder på 5122 kr i Brønderslev kommune)  
Betalingen dækker fuld pasning og sund/nærende forplejning i dagplejens åbningstid, samt bleer og sol- og rumpecreme.


Der betales fuldt tilskud og forældre takst hver den 1. i måneden, selvom barnet eller jeg holder ferie/fri, om barnet eller jeg er sygt eller jeg holder lukket.


Der betales forud for pasning. En god ide er at få lavet en automatisk overførelse via egen bank.


Tilskuddet og forældre taksten reguleres årligt med 1 måneds varsel og med virkning fra 1. januar.Søskendetilskud:

I kan få søskende tilskud, hvis I har mere end ét barn i husstanden, der er meldt ind i dagtilbud, fritidshjem, SFO eller privat pasning. Det betyder, at I skal betale fuld pris for den dyreste plads, men kun halv pris for de øvrige pladser i offentlige dagtilbud.


o  Stine Dam Jensen  o  Hvilshøj mark 68  o  9700 Brønderslev  o  Tlf: 22665904  o  Stine@puslegaarden.dk  o