Værdier

Værdier i Dagplejen Puslegaarden.


  • Lave en tryg og genkendelig hverdag for børnene, hvor omsorg og empati er en selvfølge
  • Lære børnene og inddrage dem i de praktiske gøremål, som at dække bord, lave mad, tømme  opvaskemaskine osv. Jeg vil gøre det til en leg, hvor vi indirekte øver farver, sprog, motorik, korpsbevidsthed og samarbejde.
  • Skabe faste rutiner ved måltider og søvn, som varieres efter alder og behov
  • Dagligt vise og lære børnene glæden ved at være ude.
  • Give Børnene oplevelser ud af huset. Vi vil besøge bogbussen, Julearrangement med kirken, børnehavebesøg og fx tage på tur til fun farm osv. Det er vigtigt at værne om den daglige rytme og genkendeligheden, men for at blive klar til børnehave skal børnene også lære at omgås andre og flere børn og voksne af gangen. det vil vi lære bla ved at mødes med andre dagplejere i byen.

 o  Stine Dam Jensen  o  Hvilshøj mark 68  o  9700 Brønderslev  o  Tlf: 22665904  o  Stine@puslegaarden.dk  o